Syndyk Agnieszki Król osoby fizycznej

Dodane: Środa, 07 Kwiecień, 2021  20:43
 • Kategoria: Działki i grunty / Sprzedaż
 • Pow. działki:8230 m2
 • Rodzaj działki:Inwestycyjna
 • Cena: 200 007 zł 24 zł/m2
 • Rozważasz kredyt hipoteczny?
  Zapytaj eksperta

Opis oferty:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Król w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki następujących nieruchomości:


1) Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny przy ul. Kraszewskiego 183b/2 w Krynicy Zdrój, powiat nowosądecki – nr KW NS1M/00019101/2, za cenę minimalną 184.238,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem);
2) Udział 2/6 w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowane działki nr 1413/2, 1418, 1420/2 i 1422/2 w Krynicy Zdrój, powiat nowosądecki – nr KW NS1M/00026843/7, za cenę minimalną 8.032,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy trzydzieści dwa);
3) Udział 4/16 w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1260/5 w Krynicy Zdrój, powiat nowosądecki – nr KW NS1M/00026850/9, za cenę minimalną 7.737,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem);


W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Agnieszka Król w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 589/18 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości Agnieszki Król w upadłości, 31-751 Kraków, ul Bulwarowa 33a (decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 8:00-14:00), oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny minimalnej (18.423,80 zł dla nieruchomości opisanej w pkt. 1, 803,20 zł dla nieruchomości opisanej w pkt. 2 oraz 773,70 zł dla nieruchomości opisanej w pkt. 3 na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Król prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 19 8591 0007 6100 0457 9715 0001 najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2021 r. w Biurze Syndyka w Krakowie o godz. 1000.

Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji oraz wgląd do operatu szacunkowego, można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : 12 259 61 04 codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.
Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 8MB, Dozwolone: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Krynica-Zdrój
Artur
Na Lento.pl od 05 maj 2014
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
 • Wypromuj
 • Zgłoś naruszenie
 • Drukuj ulotkę
 • Edytuj/usuń
 • Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij na FacebookTweetnijUdostępnij na Messenger Kopiuj link do ogłoszenia

Dodaj notatkę

Opis musi być krótszy niż 250 znaków